Weblog van Ad Boesten

Vraagstukken van algemeen belang, politiek en bestuur

Morele ruimte voor jezelf. Mensen die anderen voorschrijven wat moreel goed en maatschappelijk urgent is

Wanneer ik maatschappelijke misstanden beschrijf of plannen voor verspreiding van mijn kennis voorleg, krijg ik meermalen de reactie dat die moeite of dat geld beter besteed is aan humanitaire doelen en organisaties. Op een gegeven moment was ik het zo beu dat ik een tamelijk boos antwoord schreef aan één van de 'klagers'. Ik geef het antwoord hier weer, omdat het laat zien dat je ook met goede intenties in een jungle van onderlinge strijd terecht komt. Dan kan het voor het behoud van je integriteit ten opzichte van je intenties nodig zijn dat je een morele ruimte voor je mening en handelen creëert.
"Aangezien jij mij wil opdragen om jouw politieke opvattingen uit te dragen, stel ik voor dat jij de taak van mij overneemt om mijn projecten uit te voeren. Je argumenten om iets niet te doen en je twijfels zullen je niet daarbij helpen; sterker, zij zijn contraproductief.
Het meest destructief is nog jouw 'view from nowhere' waardoor je willekeurig een standpunt of context kunt kiezen van waaruit je morele afwegingen kunt maken. Het is destructief omdat op deze manier een organische eenheid verbroken wordt. Daardoor vormt je interventie niet slechts de afwezigheid van waarde, maar heeft een eigen kracht, die erop uit is om waarde te vernietigen. Jouw voorstel komt bijvoorbeeld in dit geval neer op de reddingssloepethiek: je duwt mijn doelgroep overboord omdat anderen meer overlevingskans hebben en levensjaren tegemoet kunnen zien."
Als ik bijvoorbeeld nog wat aan de inrichting van de zorg in Nederland wil bijdragen kan ik het lijden van de één niet wegstrepen tegenover dat van anderen. En: niet te verwaarlozen, ik heb een taak, namelijk de politieke filosofie van beleid en bestuur beoefenen.

Vrijheid van meningsuiting (voor jou) is een groot goed, maar er bestaat ook zoiets als een vrijheid om esthetisch of moreel niet gehinderd te worden (voor mij)."
Loading